Et samlet kollektiv-Norge

Entur leverer tjenester som gjør det enkelt å planlegge, kjøpe og gjøre kollektivreiser i hele landet.

Entur samler data om ruter, stoppesteder og reiseinformasjon fra alle norske kollektivselskaper. De som ønsker å bruke dataene, kan hente ut disse gratis fra Enturs grensesnitt.

Entur har utviklet en nasjonal reiseplanlegger som samler hele Norges kollektiv-tilbud i én app. I Entur-appen kan reisende planlegge kollektivreiser med tog, buss, ferge, trikk, t-bane og fly over hele landet – uavhengig av transportselskap og transportmiddel.

Entur drifter billettsystem, tjenester for salg og service på kundesenter og stasjonene på vegne av togoperatører i Norge.

Om entur

 • 270
  ansatte
 • 450
  millioner NOK omsetning
 • 21
  millioner billetter omsatt

Entur skal sikre at sentrale data om kollektivtransporten i Norge samles hos en nasjonal og konkurransenøytral aktør. Dataene gjøres tilgjengelig for verdiskapning hos kollektivselskaper og tredjepartsaktører.

Samhandling og fellesløsninger skal stimulere til effektiv ressursbruk for aktørene. Entur tilbyr og legger til rette for kjøp, salg og formidling av billetter til de reisende på nett, telefon og i bemannede salgskanaler.

Våre løfter

 • For Samfunnet
  skal vi få flere 
til å reise kollektivt
 • For Reisetilbydere
  skal vi være en konkurransedyktig plattform for deres verdiskapning
 • For de reisende
  skal vi gjøre det enklere
 å velge kollektivt