Vi ønsker å gjøre det enklere å planlegge og kjøpe kollektivreiser i hele Norge

Les mer om Entur

Reiseplanleggere

Entur AS ønsker å tilby bedre reiseinformasjon for hele landet – og bidra til å gjøre kollektivreiser til det naturlige førstevalget for de reisende.

Tjenester vi tilbyr

Entur AS gjør det kostnadseffektivt og enkelt for operatørene å selge reiser og drive kollektivtransport.

Entur vil bidra til at flere reiser kollektivt
- Johnny Welle, adm. dir