Kollektivselskaper

Alle kollektivselskaper må sende inn informasjon om sine ruter til Entur. Derfor har vi nå så så godt som komplette reisedata for kollektivtilbudet i Norge. Alt er tilgjengelig for offentligheten, slik at kollektivselskapene kan bruke et komplett kollektivtilbud som grunnlag når de tilbyr reiseplanlegging og billetter i sine kanaler.

Å forvalte data kan være dyrt og ressurskrevende. Ved å samle alle hos en nøytral aktør, kan selskapene bruke egne ressurser på det de kan best, nemlig å kjøre buss, tog og båt. Entur har systemer for å kvalitetssikre data som rapporteres inn, slik at de reisende får relevant informasjon om turen sin, både når trafikken går som den skal, og når det oppstår avvik.

Enturs løsninger på nett kan fritt benyttes av alle kollektivselskaper som ønsker sin egen reiseplanlegger og kan tilpasses med egen profil og logo. Vi har også åpne grensesnitt som gjør det enkelt å integrere dataene i egenutviklede løsninger.

Vi tror at sømløse reiser gjør det enklere for folk å reise kollektivt. Siden alle data er fritt tilgjengelig, kan selskapene velge å vise andre reisetilbyderes ruter i sine egne kanaler. Det kan være lurt, for om man reiser kollektivt, må man ofte bytte buss, tog eller båt underveis. Om man har med data fra flere kollektivselskaper, vil man altså kunne tilby kunden et reiseforslag helt frem, selv om turen delvis foregår på strekninger man ikke betjener selv.

Entur ønsker også å hente informasjon om produkter og priser fra kollektivselskapene. Dette vil gjøre det mulig å vise kunden hvor mye en reise koster. På sikt ønsker vi også å kunne selge kollektivbilletter på vegne av selskapene.

Enturs data dekker det kollektivtrafikktilbudet som er underlagt kunngjøringsplikten som følger av yrkestransportloven.

Via vår utviklerportal kan du finne ut mer om våre datasett og hvordan du kan koble deg opp mot våre grensesnitt.

Lurer du på noe?

Da kan du ta kontakt med Hanne Nettum Breivik, direktør for kombinert mobilitet. Hun kan svare på spørsmål fra kollektivselskapene og om Enturs rolle i sektoren.

hanne.nettum.breivik@entur.org
950 80 662