Togselskaper

Jernbanereformen åpner for flere togselskaper på norske skinner. Da reformen ble vedtatt, ble det også bestemt at jernbanens billettsystemer skulle være samlet i Entur som en statlig aktør. Dette sikrer at de som reiser med tog enkelt kan kjøpe billetter og søke informasjon på tvers av togselskapene.

Entur samler kompetansen som driver alle delene av systemet for salg og distribusjon av togbilletter. Dette er effektivt og lønnsomt for de nye aktørene som etablerer seg i det norske markedet, siden de selv ikke trenger å bruke sine ressurser på å utvikle egne systemer og kompetanse.

I tillegg til å drive billettsystemene, yter Entur betjent service på Oslo Sentralstasjon, Oslo Lufthavn, Stavanger, Bergen og Trondheim stasjon. Vi driver også jernbanens kundesenter, og har en egen salgskanal for togbilletter gjennom web og app. Vi har også ansvar for billettautomatene på stasjonene, og utstyret konduktørene bruker til å selge billetter.

Enturs webløsninger og APIer kan brukes av alle jernbaneselskapene til reiseplanlegging og salg av billetter. Alt de behøver å gjøre, er å legge på sin egen profil og logo.

Togoperatøren kan selv velge om det er kun togreiser som skal vises eller om også annet kollektivtilbud skal inkluderes.

Entur har dessuten ansvar for salg av internasjonale billetter til norske reisende og billettsalg til besøkende som ønsker å reise i Norge.