Kollektivoperatører

Entur samler rute- og reisedata for alt kollektivtilbud i Norge, inkludert sanntidsinformasjon. Dette er offentlig tilgjengelige data som kollektivaktørene kan hente ut gjennom åpne grensesnitt til bruk i egne reiseplanleggings- og billettsystemer. Dette vil gjøre at selskapene på en effektiv og enkel måte kan tilby oppdatert og relevant informasjon til kundene sine, både for planlagt trafikkavvikling og ved avvik.

Kollektivselskapene kan velge å hente sine egne data, men også fra andre som trafikkerer. Det siste gjør at selskapene kan vise en sammenhengende reise, selv om de selv ikke dekker alle strekningene.

Selskapene kan velge å bruke Enturs app og webløsninger som sin egen reiseplanleggingstjeneste mot sine kunder, der de med utgangspunkt i en standard løsning legger på egen profil og logo. Selskapet kan velge om det er kun egne reiser som skal vises eller også annet relevant kollektivtilbud.

Entur jobber sammen med kollektivaktørene for å kunne innehente informasjon om produkter og priser, slik at det kan være mulig å selge kollektivbilletter på tvers av aktører og gjennom løsningen for Nasjonal Reiseplanlegger.

Enturs løsninger dekker den delen av kollektivtrafikktilbudet som er underlagt kunngjøringsplikten.