Databrukere

Entur samler rute- og reisedata for alt kollektivtilbud i Norge, inkludert sanntidsinformasjon. Dette er offentlige data og tilbys gratis til de som ønsker å bruke slike informasjon i sine elektroniske tjenester.

Dataene kan hentes ut gjennom åpne grensesnitt (API’er), noe som gjør det enkelt å koble seg opp for å hente ut ønsket informasjon.

Entur har som ambisjon at reisedata skal være like ofte henvist til som værdata fra tjenester som yr.no. For eksempel kan en fotballstadion vise reiseforslag idet man kjøper billett til en kamp. En eiendomsmegler vil kunne fremme en eiendoms attraktive beliggenhet ved å vise hvor godt kollektivtilbudet i området er. Eller hva hvis din foretrukne strømmetjeneste automatisk kan foreslå filmer du vil rekke å se ferdig innen reisen er omme? Mulighetene er mange.

For dialog om hvordan din virksomhet kan bruke rute- og reisedata fra Entur, ta kontakt med oss på kollektivdata@entur.org.

Vi ønsker at forflytning med kollektiv transport blir det naturlige førstevalget i stedet for bil, og ser en bred tilgjengeliggjøring av rute- og reisedata som et virkemiddel i denne sammenhengen.

Enturs data dekker det kollektivtrafikktilbudet som er underlagt kunngjøringsplikten som følger av yrkestransportloven.

Trykk her for å få tilgang til åpne data