Tjenesteutviklere

Entur samler rute- og reisedata for alt kollektivtilbud i Norge, inkludert sanntidsinformasjon. Dette er offentlige data og tilbys gratis til de som ønsker å bruke slike informasjon i sine elektroniske tjenester.

Dataene kan hentes ut gjennom åpne grensesnitt (API’er), noe som gjør det enkelt å koble seg opp for å hente ut ønsket informasjon.

Entur har som ambisjon at reisedata skal være like ofte henvist til som værdata fra tjenester som yr.no. For eksempel kan en fotballstadion vise reiseforslag idet man kjøper billett til en kamp. En eiendomsmegler vil kunne fremme en eiendoms attraktive beliggenhet ved å vise hvor godt kollektivtilbudet i området er — med faktiske data. Dessuten kommer kanskje flere på visning, siden det blir lettere å finne frem.

For dialog om hvordan din virksomhet kan bruke rute- og reisedata fra Entur, ta kontakt med oss på kollektivdata@entur.org.

Vi ønsker at forflytning med kollektiv transport blir det naturlige førstevalget i stedet for bil, og ser en bred tilgjengeliggjøring av rute- og reisedata som et virkemiddel i denne sammenhengen.

Enturs data dekker det kollektivtrafikktilbudet som er underlagt kunngjøringsplikten.

Trykk her for å få tilgang til åpne data