Tjenesteutviklere

Entur leverer kollektivdata gratis og gjennom åpne grensesnitt til alle som ønsker å bruke slike data i sine tjenester

Entur samler rute- og reisedata for alt kollektivtilbud i Norge, inkludert sanntidsinformasjon. Dette er offentlige data og tilbys gratis til de som ønsker å bruke slike informasjon i sine elektroniske tjenester.

Dataene kan hentes ut gjennom åpne grensesnitt (API’er), noe som gjør det enkelt å kople seg opp for å hente ut ønsket informasjon.

Entur har som ambisjon at reisedata skal være like ofte henvist til som værdata fra tjenester som yr.no. Dette kan for eksempel være i reiseplanleggingstjenester eller i løsninger som omtaler/selger tjenester der det er tilknyttet et behov for reise. Vi ønsker at forflytning med kollektiv transport blir det naturlige førstevalget i stedet for bil, og ser en bred tilgjengeliggjøring av rute- og reisedata som et virkemiddel i denne sammenhengen.

For dialog om hvordan din virksomhet kan bruke rute- og reisedata fra Entur, ta kontakt med oss på kollektivdata@entur.org.

Enturs data dekker det kollektivtrafikktilbudet som er underlagt kunngjøringsplikten.