Togoperatører

Entur driver billetteringssystemene for jernbanen i Norge på vegne av de togoperatører som har avtale med Jernbanedirektoratet om drift av persontogtrafikk. Videre har Entur ansvar for utenlandssalg, både formidling av norske jernbanebilletter ute og internasjonale billetter til salg i Norge.

Som en kunnskapsrik og profesjonell partner skal Entur sikre at togoperatørene får omsatt sine billetter og ytet kundeservice til sine reisende på en god og effektiv måte. Videre skal Entur sikre at togtilbudet fremstår som enhetlig og sammenhengende ovenfor togkundene.

Entur har stasjonsbetjening på de fem bemannede togstasjonene i Norge, driver jernbanens kundesenter for publikumshenvendelser og har en egen salgskanal for togbilletter gjennom salgsweb og app. Vi har også ansvar for billettautomatene og validatorene på stasjonene og konduktørenes mobile terminal.

Det er også mulig for togoperatørene å bruke Enturs app og webløsninger som sin egen reiseplanleggingstjeneste mot sine kunder, der de med utgangspunkt i en standard løsning legger på egen profil og logo. Togoperatøren kan selv velge om det er kun togreiser som skal vises eller om også annet kollektivtilbud skal inkluderes.