Karriere

Entur er et ledende offentlig teknologi- og serviceselskap. Innovasjon og nytenkning setter din kompetanse på prøve og gir spennende muligheter.

Entur skal samle kollektiv-Norge, og gjøre kollektivtransport til det naturlige førstevalget.

Vi bygger fremtidens plattform for reisedata. Dette lar oss skape en tjeneste der du kan planlegge hele reisen i én håndvending. Og det er bare begynnelsen – når hele kollektiv-Norge samles på ett sted, vil spennende muligheter åpne seg i mange grener av samfunnet.

Med en fartstid på litt over ett år, er Enturs oppdrag allerede solid forankret politisk, og ambisjonene høye.
Vår policy er å alltid lyse ut våre stillinger, og du finner aktuelle annonser nederst på denne siden.

Innovativt miljø – med trygge rammer:

Når vi skal skape fremtidens kollektiv-løsninger, trenger vi deg som har fullstack digital kompetanse og som ønsker å bidra i et innovativt tech-miljø med høyt tempo. Vi har hovedkontor i attraktive lokaler i Oslo sentrum. Der sitter dedikerte medarbeidere og innleide konsulenter som danner spydspissen i utviklingen av morgendagens reisedata. Vi lar produktet bli til basert på behov hos de reisende. Dette gjør at du har gode muligheter til å påvirke prosessen. I tillegg får du de trygge rammene som kun et statlig selskap kan tilby.

Vi leter ikke bare etter kodere:

Vi ser også etter deg med hode for strategier og forretningsregler, som kan fungere som kompetansepartner for offentlige myndigheter.

Ny teknologi gjør fremragende service enda viktigere:

På stasjonene og på kundesenteret leter vi etter deg som vet hva som skal til for å gi den aller beste service til de reisende. Kompetente kollegaer og ledere med blikk for dine beste egenskaper gir en arbeidshverdag fylt av mestringsglede og samhold.

Entur brenner for at stadig flere skal velge å reise kollektivt i fremtiden. Hvis du vil være med på å forandre kollektivreiser i Norge en gang for alle, bør du følge med på våre stillingsutlysninger.

Vår policy er å alltid lyse ut våre stillinger.