Nasjonal reiseplanlegger

2. november lanserer Entur løsningen for Nasjonal Reiseplanlegger. Med denne løsningen får man enkelt opp reiseforslag for alle kollektivreiser i hele Norge i en enkel app eller webside. Planleggeren vil inneholde:

  • Alle rutetider i Norge
  • Mulighet for å legge inn startdato frem i tid
  • Reiseforslag fra og til adresser
  • Mulighet til å filtrere på foretrukket reisemåte (ta bort reisemåter man ikke ønsker)
  • Søk og visning av reiserute i kart
  • Overganger/skifte mellom reisemidler
  • Oppdatert informasjon og alternative ruter ved forsinkelse
  • Avgangstavle for alle kollektivreiser fra stoppesteder i nærheten
  • Gangtider og ganglenker

Fra 2.november blir det mulig å kjøpe billetter til noen reiser i Oslo/Akershus. Entur vil jobbe sammen med kollektivselskapene for å få inn flere muligheter for kjøp i andre deler av landet/flere typer reiser i løpet av 2018.

Med Nasjonal Reiseplanlegger vil man enkelt kunne planlegge kollektivreiser i hele Norge. Les mer om hva Aftenposten skriver om løsningen her (12.08.17). Du kan også lese hva VG skrev om løsningen her (09.09.17)