Om Entur

Hvem er vi

Entur er et 100% statlig eid selskap som jobber for å kople kollektiv-Norge sammen. Dette gjør vi gjennom å levere effektive og innovative tjenester innenfor digitalutvikling og kundeservice til og på vegne av kollektivaktørene i Norge.

Entur har 250 ansatte fordelt på Lillehammer, Oslo, Oslo Lufthavn, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vår omsetning er på om lag MNOK 450 per år, vi formidler mer enn 21 millioner togbilletter hvert år og har om lag 500.000 henvendelser til jernbanens kundesenter.

Våre ansatte jobber innenfor digital utvikling, kundesenter, forretningsutvikling og salg/service på togstasjonene.

Her kan du lese mer om Enturs ledelse og styre.

 

Strategi

Vår visjon er

Kollektiv som det naturlige førstevalg

 

Våre løfter er

Løfte for de reisende
”Enklere å velge kollektivt”

Løfte for reisetilbydere
”En konkurransedyktig plattform for deres verdiskapning”

Løfte for samfunnet
”Få flere til å reise kollektivt”

 

Våre verdier er

  • Til stede
  • Raus
  • Utforskende
  • Nyttig
  • Med integritet