Presse

For mediehenvendelser kan følgende personer kontaktes:

Annette Skaarnæs
Leder Kunde & marked
934 92 155
annette.skaarnas@entur.org

Rune Sperlin
Servicesjef
916 52 546
rune.kristian.sperlin@entur.org

Johnny Welle
Adm. direktør
951 55 243
johnny.welle@entur.org

Entur er normalt tilgjengelig for pressehenvendelser innenfor ordinær kontortid.