Vårt samfunnsoppdrag

Entur skal levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivoperatører i Norge.

Med våre løsninger skal kollektivdata alltid være samlet på et sted med siste oppdaterte data. Disse dataene er offentlig tilgjengelig til kollektivtrafikkaktører og andre som bruker reisedata i sine tjenester. Vi har også løsninger som gjør det mulig å løse en felles billett for reiser som består av flere delstrekninger på tvers av alle kollektivoperatører i Norge.

For jernbanen forvalter Entur systemene knyttet til salg og distribusjon av billetter på vegne av togoperatørene i Norge. Dette er NSB i dag og mulige nye togoperatører som inngår avtale om persontogtrafikk med Jernbanedirektoratet. Som en kunnskapsrik og profesjonell partner skal Entur sikre at togoperatørene får omsatt sine billetter og ytt kundeservice til sine reisende på en god og effektiv måte.

For de reisende tilbyr Entur løsningen Nasjonal Reiseplanlegger, der man får oppdaterte reiseforslag for alle kollektivreiser i Norge. Denne løsningen er gratis å bruke og konkurransenøytral. Videre driver vi jernbanens kundesentre på Lillehammer og i Trondheim, og har salgs- og servicefunksjonene for de betjente togstasjonene i Norge. Dette er Oslo S, Oslo Lufthavn, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vårt mål er å yte førsteklasses service til de togreisende på vegne av togoperatørene.

Entur er også en kompetansepartner for myndigheter, kollektivtrafikkaktører og andre som arbeider med å utvikle kollektivtrafikken. Vi er en pådriver for enkelhet og økt sømløshet gjennom standardisering og integrasjon. Dette blant annet innenfor takst- og kundedefinisjoner og forretningsregelverk til grunn for kollektivtilbudet.

Entur utfører følgende oppgaver:

  • Henter inn og tilgjengeliggjør rute- og reisedata for all kollektivtrafikk i Norge inkludert sanntidsdata. Dette deles vederlagsfritt med alle aktører som tilbyr reiseplanlegging/ruteinformasjon som del av sine tjenester. Dette omfatter ikke bare kollektivbransjen, men også andre aktører som ønsker å vise kollektivreiser i sine løsninger
  • Utfører tjenester / har den infrastruktur som muliggjør elektronisk billettering for all kollektivtransport, herunder løsninger som gjør det mulig å løse en felles billett for reiser som består av flere delstrekninger på tvers av kollektivoperatørene i Norge
  • Driver den konkurransenøytrale nasjonale reiseplanleggeren på web og app mot de reisende, med alt kollektivtilbud i hele Norge
  • Har felles løsninger for kundestøtte og betjent service på vegne av alle togoperatører i Norge, blant annet ved felles kundesenter og stasjonsbetjening
  • Har løsninger som gjør at kunder i Norge kan kjøpe togbilletter for reise i utlandet, og at kunder i utlandet kan få kjøpt tog- og kollektivbilletter for reise i Norge
  • Forvalter personalbillettordningen for jernbanesektoren på vegne av Jernbanedirektoratet

Entur er 100% eid av Samferdselsdepartementet, og får vårt oppdrag fra eier og fra Jernbanedirektoratet. Entur jobber i tett dialog med kollektivtrafikkselskap og jernbaneoperatører i Norge.