Vårt samfunnsoppdrag

Entur leverer tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe reiser på tvers av alle kollektivselskaper i Norge.

Med våre løsninger skal kollektivdata alltid være oppdatert og samlet.

Vi gjør disse dataene offentlig tilgjengelig til kollektivaktører og andre som vil bruke reisedata i sine tjenester. Vårt samfunnsoppdrag berører både de reisende og kollektivsektoren.

Entur er 100% eid av Samferdselsdepartementet, og vi får vårt oppdrag fra eier og fra Jernbanedirektoratet. Entur jobber i tett dialog med kollektivtrafikkselskap og jernbaneoperatører i Norge.

For de reisende:

  • Planlegg hele reisen fra ett sted uansett hvor du skal 
  • Én billett til hele reisen på tvers av selskaper 
  • Kollektivdata til alle mulighetene er mange 

For jernbanen:

  • Jernbanens billettsystemer samlet på ett sted 
  • Kundesenter og betjente stasjoner service i verdensklasse 

For hele kollektiv-Norge:

  • Rutedata for all kollektivtrafikk vi samler og deler
  • Enklere med én billett sømløse reiser på tvers av selskaper 

Som en samfunnsaktør:

  • Et samlet kollektiv-Norge gir muligheter for store og små
  • Kontakt med myndighetene en sterk kompetansepartner