Enturs intensjoner i OpenStreetMap

Som ansatte i Entur AS har vi et redigeringsansvar overfor vårt get produkt, men denne er underordnet samfunnets regler og arbeidsmåter.

Som ansatte i Entur AS fokuserer vi på redigering av veier og gangveier. Primærmålet er kvalitetsheving i områder med stoppesteder for kollektivtrafikk, men også områder med begyggelse – da adressesøk er en del av vårt produkt. I tillegg utfør vi en del arbeid med Points of Interest, som vi bruker for å populere vår geocoder.

Vi ønsker i høyest mulig grad:

  • Gjøre oss kjent med gjeldene regler og praksis i OpenStreetMap-samfunnet.
  • Forholde oss til gjeldene regler og praksis i OpenStreetMap-samfunnet.
  • Bidra med arbeid som hever kvaliteten i OpenStreetMap.
  • Bidra med data som hever kvaliteten i OpenStreetMap.

Dersom vi gjør feil – slurv eller bevisst – ønsker vi at dette oppdages og påpekes for oss sånn at vi kan bedre oss. Dette kan gjøres via changeset comments eller private meldinger til enkelte brukerkonto eller til Enturs kontaktperson for OpenStreetMap: johan.wiklund@entur.org.

Når vi importerer Elveg-data:

Vi følger oppskriften, bortsett fra et punkt der vi har valgt å ikke opprette egne import-brukerprofiler da importmengden er liten og ofte blandet med vanlig flyfoto-mapping eller lokalkjentskap.

Les mer her.

 

Declaration of intent

Employees of Entur AS conduct editing targeted at public transport-related OpenStreetMap data. This includes roads and walkpaths, both in connection with public transport stops and addresses. In addition we will map a select range of Points of Interest, which we use to populate our geocoder.

We hope to; as far as we are able:

  • Stay informed on current rules and common practices of the OpenStreetMap-community.
  • Keep to the current rules and common practices of the OpenStreetMap-community.
  • Contribute work which improves quality of OpenStreetMap.
  • Contribute data which improves quality of OpenStreetMap.

If we make a mess of things, we wish to be made aware of it so that we can improve ourselves. Comment our changesets or send private messages to our profiles. You can also contact the Entur OpenStreetMap contact person at johan.wiklund@entur.org.

Read more here.