API’er

Krav om bruk av header

Alle API’er tilknyttet reisesøk og kollektivdata er åpne. Det stilles imidlertid krav om at alle tjenester identifiserer hvem de er ved bruk av header. Entur forbeholder seg retten til å blokkere ut API-brukere som ikke identifiserer seg med en header.

Les mer om header

 

Reisesøk, og oppslag på stoppesteder

Reisesøk og oppslagstavler er tilgjengelig gjennom et GraphQL-API. Dette er et API som er transmodel-basert slik at terminologi er gjennomgående.
https://api.entur.org/journeyplanner/2.0/index/graphql

For å enkelt konstruere og teste kall er det lagt opp en graphiQL IDE. Her finnes også dokumentasjon av api’et med aktuelle parameter og defaultverdier.
https://api.entur.org/doc/shamash-journeyplanner/

Eksempel-spørringer:

Utgåtte API:

Tidligere versjon av reisesøk-API’et er ikke lenger tilgjengelig.

  • «https://api.entur.org/journeyplanner/1.1/index/graphql»
  • «https://api.entur.org/doc/shamash-otp/»

Se enkel migreringsguide for migrering fra gammelt til nytt API.

 

Geocoder-, adresse- og stoppestedssøk

Enturs Geocoder-API er basert på open source-løsningen Pelias. Se offisiell dokumentasjon over parametre og datastrukturer her. Det er i tillegg gjort noen Entur-spesifikke utvidelser.

Eksempler for å komme i gang:

 

Stoppestedsregister – søk etter stopp

Det nasjonale stoppestedsregisteret er også tilgjengelig gjennom et åpen API. Dette benyttes primært for å hente ut detaljer informasjon om utforming om et stoppested (grunnleggende informasjon som navn, id, posisjon m.m. er tilgjengelig i reisesøk API’et)

 

Tilbake