Rute- og Stoppestedsdata

Her publiseres løpende oppdaterte datasett fra alle parter som kjører kollektivtransport i Norge

Alle rutedata blir publisert på faste lenker og oppdatert fortløpende på 2 formater: NeTEx og GTFS. NeTEx er det offisielle formatet for kollektivinformasjon i Norge og inneholder rikest informasjon om tilbudet. GTFS er sånn sett et alternativ med mindre rik data, men har en lavere terskel for å bruke data og et bredere verktøystøtte.  GTFS-settene eksponeres både med «extentions» samt en «basic» versjon.

Følgende er generell informasjon om datasettene

  • Stoppene som refereres til er definert i Nasjonalt Stoppestedsregister (foreløpig ikke åpen tilgjengelig).
  • For å skille data fra hverandre er identifikatorer i GTFS-filene enkodet på formatet «CODESPACE:DATATYPE:ID». Eks trip_id=123 hos Skyss vil da hete «SKY:VehicleJourney:123»
  • Stopp-identifikatorene er de samme selv om to forskjellige datasett benytter samme stopp. Ønsker du å slå sammen to sett til ett kan du benytte GTFS-merge-verktøyet for å få ett sett uten duplikate stopp.
  • Rikheten i data avhenger av kildeleveranse fra respektiv fylkeskommune eller kollektivselskap. Alle parter er pålagt å levere inn sin data på NeTEx i henhold til Norsk NeTEX-profil, men alle parter er ikke i mål med dette.

NeTEx-spesifikasjon og norsk profil

GTFS-spesifikasjon og informasjon

Rutedata (oppdateres fortløpende)

* GTFS basic er uten utvidelser i route_type som vi har i det regulære settet.

 

Stoppesteder / holdeplasser

Komplette sett for hele Norge som eksporteres nattlig
  • [NeTEx] Nasjonalt (gjeldene)  – Seneste gyldige versjon av alle landets stoppesteder
  • [NeTEx] Nasjonalt (gjeldene + fremtidige) –  Gyldige + fremtidige versjoner av alle landets stoppesteder
  • [NeTEx] Nasjonalt (alle versjon) – Gyldige, fremtidige og utgåtte versjoner av alle landets stoppesteder
Fylkesvis – Seneste gyldige versjone
Andre
  • [NeTEx] Jernbanestasjoner (hele Norge)