Om NeTEx

NeTEx (Network and Timetable Exchange) er et XML-basert format for utveksling av rutedata. Det er en CEN-standard.

Les om NeTEx
White papers
XSD XML Schema
Norsk NeTEx profil som definerer hvilke informasjonselementer som skal med ved innsendelse av rutedata til sentralt selskap.
Tilbake til Rute- og stoppestedsdata