Sanntidsdata

Entur jobber for å samle og harmonisere alle sanntidsfeeder i Norge på SIRI 2.0-standarden. Disse er tilgjengelig både som standard SIRI XML og som SIRI Lite (REST).

Datatyper

ET – Estimated Timetable

Sanntidsoppdatert rutetabell for hver enkelt avgang. Denne inkluderer planlagte, faktiske og estimerte avgangstider, samt eventuelle kanselleringer og endringer av stoppmønster.

VM – Vehicle Monitoring

Kjøretøy-sentrisk sanntidsdata med posisjon for et kjøretøy, samt eventuelt avvik fra planlagt rutetid på en gitt avgang.

SX – Situation Exchange

Tekstlige meldinger som vises til sluttbrukere. Kan være tilknyttet avgang, linje, stopp, strekning osv.

HTTP POST (Standard SIRI 2.0)

Publish/subscribe: https://api.entur.org/anshar/1.0/subscribe
Request/Response: https://api.entur.org/anshar/1.0/services

For å få data kun for én enkelt operatør, legg til /XYZ på slutten der XYZ samsvarer med koden i listen for sanntidskilder under.

Eks: https://api.entur.org/anshar/1.0/services/RUT

HTTP GET (Standard SIRI 2.0 Lite)

HTTP GET https://api.entur.org/anshar/1.0/rest/sx
HTTP GET https://api.entur.org/anshar/1.0/rest/vm
HTTP GET https://api.entur.org/anshar/1.0/rest/et

For å få data kun for én enkelt operatør, legg til datasetId=XYZ på slutten der XYZ samsvarer med koden i listen for sanntidskilder under.

Eks: https://api.entur.org/anshar/1.0/rest/et?datasetId=RUT

ID-mapping

Default returneres data med IDer mappet til de som benyttes i de statiske rutedataene. Ønsker man i stedet original-IDene som leveres fra det underliggende systemet kan man legge på et URL-parameter useOriginalId=true.

NB: Disse støttes også av SIRI Publish/subscribe og Request/Response

Eks. SIRI Lite: https://api.entur.org/anshar/1.0/rest/sx?useOriginalId=true

Deltalast/endringer

Publish/subscribe

Ved bruk av publish/subscribe vil man først få et eller flere sett med initielle data, og deretter løpende endringer.

Request/response

Ved Request/response er det attributtet <RequestorRef> som brukes for å spore endringer – denne må derfor være lik ved alle påfølgende requester for å kun få endringer. Dersom attributtet MoreData=true betyr det at dataene er delt opp, og det finnes mer data tilgjengelig umiddelbart. F.eks. hvis det finnes 20.000 objekter vil disse bli splittet opp så man må sende flere requester for å få alt.

SIRI Lite

Ved enkle HTTP GET-kall for å hente data kan man benytte parameteren requestorId for å kun hente endringer siden forrige gang man spurte. Benyttes ikke denne vil man få alle data hver gang, ikke bare første gang man gjør en request. NB bruk en unik UUID.

Eks: https://api.entur.org/anshar/1.0/rest/sx?requestorId=345345-23423423-324

Sanntidskilder

  Feed SIRI ET SIRI VM SIRI SX
Nasjonalt Ja Ja Ja
AKT Agder kollektivtrafikk Ja Ja
ATB AtB Ja Ja
AVI Avinor
BRA Brakar Ja Ja
FIN Finnmark fylkeskommune
HED Hedmark Trafikk Ja
KOL Kolumbus Ja Ja
MOR Møre og Romsdal fylkeskommune Ja Ja
NTR Nord-Trøndelag fylkeskommune
NOR Nordland fylkeskommune
BNR NSB/Flytoget (via banenor) Ja
OPP Oppland fylkeskommune Ja
NSB NSB Ja
RUT Ruter Ja Ja Ja
SOF Sogn og Fjordane
SKY Skyss Ja Ja
TEL Telemark fylkeskommune
TRO Troms fylkeskommune Ja Ja
VKT Vestfold fylkeskommune
OST Østfold fylkeskommune Ja Ja Ja