Kollektivselskaper

Entur forvalter kunngjøringsplikten som følger av yrkestransportloven  og alle kollektivselskaper må sende inn informasjon om sine ruter til Enturs databaser. Dette innebærer at Entur har komplette reisedata for hele kollektiv-Norge. Som nøytral og nasjonal aktør, skaper Entur en digital plattform for kollektivdata. Data som forvaltes av Entur skal også bidra til innovasjon og effektivisering for selskapene, slik at det blir enklere å tilby de reisende gode tjenester.

Plattformen er tilgjengelig for offentligheten og består av flere tjenester som selskapene kan bruke som grunnlag når de tilbyr reiseplanlegging og billettsalg i sine kanaler. For eksempel tilbys en enkelt implementerbar widget for reiseplanlegging som selskapene kan vise på sine nettsider. Denne kan tilpasses med egen profil og logo.

Entur tilbyr også åpne grensesnitt (API) for å integrere komplette kollektivdata i egenutviklede løsninger. Med tilgjengelige utviklerbibliotek (SDK) for reisesøk, stoppestedstavler og autosuggest/geokoder er det enkelt å komme i gang med utviklingen for å tilby effektive, innovative tjenester.

Sømløse reiser gjør det enklere for folk å reise kollektivt. Siden alle data er fritt tilgjengelig, kan selskapene velge å vise andre reisetilbyderes ruter i sine egne kanaler. Dette vil gjøre det lettere for de reisende å finne en passende rute fra der de er til dit de skal.

Entur har dessuten fått i oppdrag å hente informasjon om produkter og priser fra kollektivselskapene. Dette er en forutsetning for å kunne selge billetter på vegne av selskapene. Pris- og produktdatabasen vil, når den er ferdigstilt, inneholde alle priser og produkter i norsk kollektivtrafikk, og via Operatørportalen kan aktørene vedlikeholde sine data. På denne måten kan selskapene kutte kostnadene med å holde sine egne, lokale databaser.

Få tilgang til hele landets kollektiv-data

Via vår utviklerportal kan du finne ut mer om våre datasett og hvordan du kan koble deg opp mot våre grensesnitt.

Universell utforming og tilgjengelighetsinfo — sett fra brukernes perspektiv

Hva trenger reisende av tilgjengelighetsinformasjon før de legger ut på en kollektivreise? Og hva trenger de underveis?

Med støtte fra Bufdir, har Entur sammen med Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet gjennomført en undersøkelse som kan være nyttig for kollektiv- og infrastrukturselskaper i sitt arbeide med universell utforming, spesielt om hvordan dele informasjon om UU til brukerne. Målgruppene i denne undersøkelsen om tilgjengelighetsinformasjon er inndelt i fire; personer med nedsatt syn, hørsel, bevegelse og personer med ulike former for kognitiv svikt.

Lurer du på noe?

Da kan du ta kontakt med Hanne Nettum Breivik, direktør for kombinert mobilitet. Hun kan svare på spørsmål fra kollektivselskapene og om Enturs rolle i sektoren.

hanne.nettum.breivik@entur.org
950 80 662