Togselskaper

Jernbanereformen åpner for at togselskaper kan konkurrere om å kjøre på norske jernbanestrekninger. Da reformen ble vedtatt, ble det også bestemt at jernbanens billettsystemer skulle være samlet i Entur som en statlig, nøytral aktør. Dette sikrer at de som reiser med tog enkelt kan kjøpe billetter og søke informasjon på tvers av togselskapene.

Entur samler kompetansen som driver alle delene av systemet for salg og distribusjon av togbilletter. Dette er effektivt og lønnsomt for de nye aktørene som etablerer seg i det norske markedet, siden de ikke trenger å bruke sine ressurser på å utvikle egne systemer og kompetanse.

Entur har ansvar for jernbanens billettsystemer. I tillegg til å drive billettautomatene på stasjonene og utstyret konduktørene bruker for å selge billetter, har Entur også salgskanaler for togbilletter gjennom web og app.

Entur har webløsninger som kan brukes av togselskapene til reiseplanlegging og salg av billetter. Alt de behøver å gjøre, er å legge på sin egen profil og logo.

Om togselskapene ønsker å lage løsninger for reiseplanlegging og salg av billetter selv, kan de bruke Enturs åpne grensesnitt. Da får de tilgang til et standardisert datasett som inneholder all kollektivtrafikk i Norge. Togselskapene kan velge om kun strekninger som de selv kjører på skal vises, eller om også resten av landets kollektivtilbud skal kunne flettes inn i reiseforslagene.

Det er Entur som bemanner og yter betjent service på Oslo Sentralstasjon, Oslo Lufthavn, Stavanger, Bergen og Trondheim stasjon. Entur driver også jernbanens kundesenter.

Entur har dessuten ansvar for salg av internasjonale togbilletter til norske reisende og billettsalg til besøkende som ønsker å reise i Norge.

Stasjoner og billettautomater med nytt utseende

For å sikre like forutsetninger for konkurranse, har de betjente stasjonene og landets 220 billettautomater blitt profilert om til Enturs farger. Med det samme har stasjonene fått et løft for å legge tilrette for fremtidens kollektivreiser. Vi tar i bruk moderne verktøyer og salgs-og servicevertene har fått arbeidsstasjoner som legger til rette for effektiv og nær kommunikasjon med kundene.

Få tilgang til hele landets kollektiv-data

Via vår utviklerportal kan du finne ut mer om våre datasett og hvordan du kan koble deg opp mot våre grensesnitt.

Lurer du på noe?

Da kan du ta kontakt med vår markedsdirektør Annette. Hun kan svare på spørsmål fra togselskapene og om Enturs rolle i sektoren.

annette.skaarnas@entur.org

934 92 155