Togselskaper

Jernbanereformen åpner for at togselskaper kan konkurrere om å kjøre på norske jernbanestrekninger. Da reformen ble vedtatt, ble det også bestemt at jernbanens billettsystemer skulle være samlet i Entur som en statlig, nøytral aktør. Dette sikrer at de som reiser med tog enkelt kan kjøpe billetter og søke informasjon på tvers av togselskapene.

Entur samler kompetansen som driver alle delene av systemet for salg og distribusjon av togbilletter. Dette er effektivt og lønnsomt for de nye aktørene som etablerer seg i det norske markedet, siden de ikke trenger å bruke sine ressurser på å utvikle egne systemer og kompetanse.

Entur har ansvar for jernbanens billettsystemer. I tillegg til å drive billettautomatene på stasjonene og utstyret konduktørene bruker for å selge billetter, har Entur også salgskanaler for togbilletter gjennom web og app.

Entur har webløsninger som kan brukes av togselskapene til reiseplanlegging og salg av billetter. Alt de behøver å gjøre, er å legge på sin egen profil og logo.

Om togselskapene ønsker å lage løsninger for reiseplanlegging og salg av billetter selv, kan de bruke Enturs åpne grensesnitt. Da får de tilgang til et standardisert datasett som inneholder all kollektivtrafikk i Norge. Togselskapene kan velge om kun strekninger som de selv kjører på skal vises, eller om også resten av landets kollektivtilbud skal kunne flettes inn i reiseforslagene.

Det er Entur som bemanner og yter betjent service på Oslo Sentralstasjon, Oslo Lufthavn, Stavanger, Bergen og Trondheim stasjon. Entur driver også jernbanens kundesenter.

Entur har dessuten ansvar for salg av internasjonale togbilletter til norske reisende og billettsalg til besøkende som ønsker å reise i Norge.

Få tilgang til hele landets kollektiv-data

Via vår utviklerportal kan du finne ut mer om våre datasett og hvordan du kan koble deg opp mot våre grensesnitt.

Universell utforming og tilgjengelighetsinfo — sett fra brukernes perspektiv

Hva trenger reisende av tilgjengelighetsinformasjon før de legger ut på en kollektivreise? Og hva trenger de underveis?

Med støtte fra Bufdir, har Entur sammen med Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet gjennomført en undersøkelse som kan være nyttig for kollektiv- og infrastrukturselskaper i sitt arbeide med universell utforming, spesielt om hvordan dele informasjon om UU til brukerne. Målgruppene i denne undersøkelsen om tilgjengelighetsinformasjon er inndelt i fire; personer med nedsatt syn, hørsel, bevegelse og personer med ulike former for kognitiv svikt.

Lurer du på noe?

Da kan du ta kontakt med vår markedsdirektør Annette. Hun kan svare på spørsmål fra togselskapene og om Enturs rolle i sektoren.

annette.skaarnas@entur.org

934 92 155