Prisavslag og erstatning

Mye kan hende på en togreise. Er uhellet ute, kan du ha krav på prisavslag eller erstatning.

Ved forsinkelse, kansellering eller i situasjoner der du må ta i bruk alternativ transport, kan du søke om prisavslag, erstatning for utlegg til taxi eller annen transport, og andre utgifter i forbindelse med forsinkelsen/kanselleringen. Dette må gjøres skriftlig med vedlagt dokumentasjon innen tre måneder etter hendelsen.

Søknad om prisavslag eller erstatning sendes til Vy