Informasjon til leverandører

Entur AS gjør innkjøp for ca. 200 millioner kroner i året. I 2017 var mer enn 70 % av innkjøpene i Entur relatert til IT-tjenester og digitalisering. Entur har som ambisjon å gjøre anskaffelser profesjonelt, effektivt og virkningsfullt. På disse sidene kan du som leverandør få informasjon vedrørende våre rutiner for anskaffelser.

 • Anskaffelser i Entur

  Entur AS gjør innkjøp for ca. 200 millioner kroner i året. Entur har som ambisjon å gjøre anskaffelser profesjonelt, effektivt og virkningsfullt.

   

  Les mer om Enturs anskaffelsesstrategi

 • Slik gjør Entur innkjøp

  Entur AS gjennomfører alle anskaffelsene etter virksomhetens vedtatte innkjøpsstrategi. I tillegg skal alle anskaffelser følge det gjeldende lovverket.

   

  Les mer om våre anskaffelsesrutiner

 • Slik blir du leverandør

  Entur er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Alle anskaffelser som gjennomføres i Entur kommuniseres skriftlig til leverandørmarkedet.

   

  Les mer om hvordan du kan bli vår leverandør