Anskaffelser i Entur

Omfang

Entur AS gjør innkjøp for ca. 200 millioner kroner i året. Dette omfatter alt fra strategiske satsninger til rent forbruksmateriell. I 2017 var mer enn 70 % av innkjøpene Entur relatert til IT-tjenester og digitalisering.  Digitalisering er en viktig satsning for Entur, og det vil det fortsette å være de kommende årene.

Vår strategi

Entur har som ambisjon å gjøre anskaffelser profesjonelt, effektivt og virkningsfullt. Kjernen i anskaffelsesstrategien er å:

  • Bygge Enturs omdømme som en attraktiv kunde, og etablere relasjoner med leverandører som bidrar til å møte fremtidens anskaffelsesbehov.
  • Etterstrebe at anskaffelser kan gjennomføres smidig, effektivt, og i henhold til lover og regelverket.
  • Styrke fokus på avtaleforvaltning.

Entur som kunde

Enturs ambisjon er å gjøre seg kjent i markedet som en innovativ og fremtidsrettet kunde. Vi bestreber oss for å gjennomføre våre innkjøpsprosesser på en ryddig og profesjonell måte, og har som mål at inngåtte avtaler skal være fordelaktige for begge parter.

Entur skal ha god innsikt i relevante leverandørmarkeder og legge vekt på leverandørdialog i våre prosesser. Dette for å sikre gode, fremtidsrettede løsninger som i størst mulig grad er egnet for å optimalisere utnyttelsen av organisasjonens ressurser. Et viktig aspekt er skalerbare og fleksible avtaler som gjør Entur i stand til å være følsom overfor raske endringer i markedsdynamikken.

Regelverk

Entur er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Vi operer innenfor forsyningssektoren og følger derfor lov om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren.

Gå til Enturs innkjøpsportal

eller kontakt innkjøpsavdelingen på:

innkjop@entur.org