Kontrakter, leveranse, faktura og betaling

Entur AS inngår skriftlige kontrakter med alle sine leverandører før leveransen gjennomføres. Kontraktene vil regulere forholdet mellom partene så lenge avtaletiden løper.

Oppfølging av kontrakter

Entur vil følge opp kontrakten gjennom hele kontraktsperioden, og vil ha løpende kontakt med leverandøren.

Entur er opptatt av at både vi selv og leverandøren overholder kontraktens forpliktelser.

Fakturaer til Entur AS

For de som skal sende faktura til Entur gjelder følgende:

Entur foretrekker elektroniske faktura i formatet EHF. Fakturaadresse er Enturs organisasjonsnummer.

Faktura på epost kan sendes til faktura@entur.org. Alle dokumenter må være i PDF.

Faktura per post kan sendes til Entur AS, Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo.

Alle fakturaer må være merket med kostnadsstedsnummer og referanseperson hos Entur.

Gå til Enturs innkjøpsportal

eller kontakt innkjøpsavdelingen på:

innkjop@entur.org