Slik blir du leverandør for Entur

Entur AS inngår kontrakter ved hjelp av forskjellige prosedyrer. Den vedtatte innkjøpsstrategien ligger alltid til grunn for inngåelser av kontrakter.

Entur er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Alle anskaffelser som gjennomføres i Entur kommuniseres skriftlig til leverandørmarkedet. Måten det kommuniseres vil avhenge av anskaffelsens verdi. Målet er å sikre reell konkurranse.

  • Anskaffelser med verdi over EØS – terskelverdi (4,1 millioner kroner per september 2018) og kunngjøringsplikt publiseres på Doffin og Enturs innkjøpsportal. Se lenke til Enturs innkjøpsportal nederst på siden.
  • Anskaffelser med en verdi som er lavere enn EØS-terskelverdi har ingen kunngjøringsplikt. Entur er likevel opptatt av å sikre konkurranse også for disse anskaffelsene. Derfor vil Entur invitere potensielle leverandører direkte inn i slike anskaffelser.
  • Entur er medlem av en innkjøpssentral (Tradebroker). Gjennom denne medlemsavtalen har Entur tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare –og tjenesteområder. I Enturs innkjøpsstrategi er det bestemt at medlemskapet i Tradebroker i så stor grad som mulig skal benyttes for anskaffelser av ikke-strategisk karakter.

Entur ønsker å kjenne markedet best mulig! Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med nye leverandører. Ta kontakt eller besøk innkjøpsportalen via lenken under.

Gå til Enturs innkjøpsportal

eller kontakt innkjøpsavdelingen på:

innkjop@entur.org