Slik gjennomfører Entur innkjøp

Entur AS gjennomfører alle anskaffelsene etter virksomhetens vedtatte innkjøpsstrategi. I tillegg skal alle anskaffelser følge det gjeldende lovverket. Som et offentlig eid aksjeselskap innen forsyningssektoren, følger Entur regelverket om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til anskaffelseslovens grunnleggende prinsipper:

  • Konkurranse
  • Etterprøvbarhet
  • Likebehandling
  • Forutberegnelighet
  • Forholdsmessighet

Entur gjennomfører alle anskaffelser ved hjelp av sin egen innkjøpsportal. Det vil si at anskaffelsesdokumentene, levering av tilbud og all øvrig kommunikasjon mellom Entur og leverandører vil foregå gjennom det elektroniske verktøyet.

Alle anskaffelser i Entur kommuniseres skriftlig til leverandørmarkedet. Måten det kommuniseres på, vil avhenge av anskaffelsens verdi og kompleksitet.

Lær mer om hvordan du blir leverandør for Entur.

Gå til Enturs innkjøpsportal

eller kontakt innkjøpsavdelingen på:

innkjop@entur.org