Nasjonal reiseplanlegger

På oppdrag fra staten, utvikler Entur en nasjonal reiseplanlegger. Denne er tilgjengelig på en-tur.no og som app for iPhone og Android. Med denne løsningen får man enkelt opp reiseforslag for alle kollektivreiser i hele Norge. Både grunntjenesten og appen er i konstant utvikling, og har blant annet disse funksjonene:

  • Alle rutetider i Norge
  • Mulighet for å legge inn startdato frem i tid
  • Reiseforslag fra og til adresser
  • Mulighet til å filtrere på foretrukket reisemåte (ta bort reisemåter man ikke ønsker)
  • Søk og visning av reiserute i kart
  • Overganger/skifte mellom reisemidler
  • Oppdatert informasjon og alternative ruter ved forsinkelse
  • Avgangstavle for alle kollektivreiser fra stoppesteder i nærheten
  • Gangtider og ganglenker

Det er også mulig å kjøpe billetter for tog og reiser innenfor Ruters soner for barn og voksne. i 2018 vil Entur jobbe sammen med kollektivselskapene for å gjøre det mulig å kjøpe flere reiser i andre deler av landet også.

Med en nasjonal reiseplanlegger vil man enkelt kunne planlegge kollektivreiser i hele Norge. Les mer om hva Aftenposten skriver om løsningen her (12.08.17). Du kan også lese hva VG skrev om løsningen her (09.09.17)