Vi samler
kollektiv-Norge

Entur leverer tjenester som gjør det enkelt å reise på tvers av alle kollektivselskaper i Norge.

Om Entur

I Norge har vi et godt kollektivtilbud. Vi tror at enda flere vil velge å reise kollektivt om det blir enklere å finne frem i tilbudet. Derfor samler vi reisedata fra alle kollektivselskap i landet.

Entur bearbeider denne informasjonen, og syr den sammen slik at alle kan få tilgang til hele landets kollektivtilbud.

Les videre for å finne ut hvilke muligheter dette vil gi deg, enten du er passasjer, app-utvikler eller jobber i kollektivnæringen.

Entur samler data om

 • 58 239

  stoppesteder

 • 57

  kollektivselskaper

 • 4000

  daglige ruter

Slik gjør Entur det enklere å reise kollektivt:

Kollektivreisende

Entur lager den nasjonale reiseplanleggeren som gjør at du enkelt kan finne frem i kollektiv-Norge.

Planlegg hele reisen fra ett sted — uansett hvor du skal

For de reisende tilbyr Entur en nasjonal reiseplanlegger, der man får oppdaterte reiseforslag for alle kollektivreiser i Norge. Denne løsningen er gratis å bruke og konkurransenøytral.

Én billett til hele reisen — på tvers av selskaper

Uansett om reisen består av flere delstrekninger, vil Entur gjøre det mulig å kjøpe billetter til hele reisen med ett tastetrykk. Dette gjelder selv om man må bytte mellom tog og buss, eller reise på tvers av fylkesgrenser.

Kollektivdata til alle — mulighetene er mange

I fremtiden vil flere og flere tilby reiseinformasjon som en del av sine tjenester. Blant annet bruker Google, Finn, Gule Sider og Bing data fra oss i dag.

Databrukere

Entur digitaliserer kollektivtilbudet, og deler det ut gratis i åpne grensesnitt.

Et samlet kollektiv-Norge gir muligheter — for store og små

Vi gjør reisedata standardiserte og enkelt integrerbare. Dette er kostnadseffektivt for samfunnet, og åpner opp nye bruksområder for kollektivinformasjon. Når Entur samler og formidler kollektivdata på ett sted, kan selv små kollektivselskaper nå ut med sin ruteinformasjon til reisende fra hele landet.

Kollektivdata overalt — en digital fremtid

Rutedata er ikke lenger forbeholdt kollektivbransjen. Vi deler gratis ut alt vi samler inn til de som ønsker å tilby reiseinformasjon som en del av sine tjenester. Vi er overbevist om at informasjon om kollektivtrafikk er nyttig for mange som lager digitale tjenester. Yr ga folket været, Entur vil gi folket hele landets kollektivreiser.

Kollektivselskaper

Entur knytter sammen data om kollektivtransporten, slik at selskapene kan gi kundene sine bedre løsninger.

Rutedata for all kollektivtrafikk — vi samler og deler

Entur henter inn og tilgjengeliggjør rute- og reisedata for all kollektivtrafikk i Norge. Dette gjør det enklere og billigere for kollektivselskapene, siden de ikke trenger å lage og vedlikeholde egne databaser og systemer for sine data. Dessuten får de også muligheten til å bruke data fra andre selskaper, slik at de gi kundene sine god informasjon om reiser som går utover de strekningene de selv betjener.

Enklere med én billett — sømløse reiser på tvers av selskaper

Å reise kollektivt blir virkelig enkelt idet man også kan kjøpe alle billettene man trenger på ett sted. For å legge til rette for enkelt billettkjøp, jobber Entur med å utvide samarbeidet på tvers av kollektivselskaper. Entur har et kompetent fagmiljø med tett kontakt til Samferdselsdepartementet. Vi tror at økt samarbeid mellom kollektivselskapene gjør det enklere for enda flere å reise kollektivt.

Togselskaper

Entur driver billettsystem, kundesenter og stasjonenes salg og service på vegne av jernbanen i Norge.

Jernbanens billettsystemer — samlet på ett sted

Jernbanereformen har satt flere togselskaper på norske skinner. Entur har fått oppgaven med å forvalte salg og distribusjon av billetter på vegne av alle togselskapene.
Entur har også ansvar for salg av utenlandsbilletter, og forvalter personalbillettordningen på vegne av Jernbanedirektoratet.

Kundesenter og betjente stasjoner — service i verdensklasse

Vi driver jernbanens kundesentre, og har salgs- og servicefunksjonene for de betjente togstasjonene i Norge. Som en kunnskapsrik og profesjonell partner skal Entur sikre at togselskapene får solgt sine billetter og gitt kundeservice til sine reisende på en god og effektiv måte.

 • Vi må sørge for at det er enkelt å velge kollektivreiser. Et viktig steg på veien er å samle informasjon om hele Norges kollektivtilbud i Entur. Da kan folk enkelt finne den beste kollektivløsningen, uansett hvor de er i landet og hvor langt de skal.
  – Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister
 • Tenk deg at du ønsker å reise kollektivt et sted i Norge hvor du ikke er kjent. Du føler deg likevel helt trygg. Ikke bare skjønner du hvor busstoppet er - du vet også hvilken perrong bussen går fra, hvor lang tid det tar å gå dit og eventuelle hindringer som måtte forsinke deg.
  – Johnny Welle, tidligere CEO
 • De fleste er kollektivverdensmester mellom hjem og jobb, men blir rådløse hvis de plutselig må reise med en annen rute eller til en annen del av landet. Da tyr mange til bilen. Vi skal gjøre folk til tryggere og bedre kollektivpassasjerer også på bortebane.
  – Hanne Nettum Breivik, Direktør Marked og Mobilitet

Ledelsen

Styret

 • Karin Bing Orgland

  Styreleder

 • Leif Harald Jensen

  Styrets nestleder

 • Sverre Gjessing

  Styremedlem

 • Bente Sandaker

  Ansattrepresentant

 • Audhild Andersen Randa

  Styremedlem

 • Karsten Skotte-Eriksen

  Ansattrepresentant

Års- og bærekraftsrapporten for 2018 foreligger per 27.02.19 og er tilgjengelig her:

Enturs års- og bærekraftsrapport 2018

Årsrapporten for 2017 foreligger per 08.06.18 og er tilgjengelig her:

Enturs årsrapport 2017