Stasjoner og automater har fått nytt utseende

Entur har tatt over ansvaret for billettsalgene på landets fem betjente stasjoner og alle automatene for togbilletter. Nå har landets fem betjente stasjoner og over 220 billettautomater blitt kledd om i Enturs profil.

De samme billettene — de samme folkene

220 billettautomater over hele landet og 90 medarbeidere på de fem betjente stasjonene står nå i Enturs profil og uniformer. Dette skjer fordi Entur har overtatt salgssystemene for togbilletter i Norge. Kundene får kjøpt de samme billettene som før — og snart til hele landets kollektivtilbud.

Jernbanereformen åpnet for at det kan komme flere togselskaper på Norges jernbaner. For at det skal være like enkelt for kunden, har Samferdselsdepartementet bestemt at billettsalg skal gå gjennom en statlig sentral — Entur. Det er viktig at utsalgssteder og automater ikke favoriserer et selskap foran et annet. Vi kan med glede ønske deg velkommen til de nye flotte lokalene våre i Bergen, Stavanger, Trondheim og på Oslo S og Oslo Lufthavn.

 

  • For Entur er det viktig å sikre at det er enkelt å reise kollektivt, uansett om man kjøper billett på automat eller med mobilen.
    – Johnny Welle, Adm. dir Entur

Les mer om hva vi har gjort:

Landets fem betjente stasjoner

Stasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og på Oslo lufthavn har blitt tilrettelagt for fremtidens kollektivreisende:

Stasjonene har vært uendret siden 2006. Derfor har nå billettsalgene på stasjonene gjennomgått en vesentlig modernisering og oppgradering i forbindelse med omprofileringen.

Dette betyr at gamle skranker der personellet stod bak disker i møte med kundene har blitt byttet ut. Mindre disker og nye digitale hjelpemidler som interaktiv reiseplanlegging på touchskjermer tilrettelegger for enklere og bedre kundedialog.

Våre salgs-og serviceverter på stasjonene vil nå hjelpe de reisende å finne frem i hele landets kollektivtilbud, ikke bare tog, slik at de kommer helt frem dit de skal.

Du vil finne de samme menneskene og den samme gode servicen på stasjonene.

Arbeidet som har blitt gjort har i stor grad vært nødvendig vedlikehold og vil ikke føre til høyere billettpriser.

Oppgraderingen av stasjonene kostet om lag 4,5 millioner kroner, og ble finansieret gjennom avtale med togselskap.

Les mer om arbeidene på stasjonene:

Bergen

Trondheim

Oslo lufthavn

Stavanger

Oslo S

Landets 220 automater for togbilletter

Automater og validatorer plassert langs Norges jernbanestrekninger med ny folie og nødvendig vedlikehold.

Selv om Norge er i verdenstoppen på bruk av smarttelefon, blir fortsatt en stor del av togbillettene solgt gjennom automatene på landets togstasjoner.

Automatene ble satt ut i 2005 og har hatt behov for vedlikehold og oppgraderinger både utvendig og innvendig.

I tillegg til at folie i NSB-profil har blitt byttet ut med Enturs farger, har automatene fått rustbehandling der det varnødvendig.

Til tross for nytt utseende vil man kunne kjøpe akkurat de samme billettene på automatene.

Innmaten, altså kjøpsløpet som vises på skjermen, skal på sikt også byttes ut, slik at man ikke bare skal kunne kjøpe billetter til tog, men til hele landets kollektivtilbud også.

Billett-validatorer er også omprofilert. I prosessen ble parken redistribueret. Ingen stasjoner som har hatt validator mistet tilbudet, men antall kan ha blitt endret.

Arbeidet koster omlag 2,5 millioner kroner og finansieres gjennom avtale med togselskap.

 

Pressemeldinger

Fil Filtype Last ned
PM om omprofilering med faktaark pdf Last ned
Trondheim S omprofileres pdf Last ned
Bergen stasjon omprofileres pdf Last ned