Nå får stasjoner og automater nytt utseende

Entur har tatt over ansvaret for billettsalgene på landets fem betjente stasjoner og alle automatene for togbilletter. I sommer startet arbeidet med å kle om stasjoner og automater i Enturs farger og profil.

De samme billettene — de samme folkene

220 billettautomater over hele landet og 90 medarbeidere på de fem betjente stasjonene får i disse dager ny profil og uniformer. Dette skjer fordi Entur har overtatt salget av togbilletter i Norge fra NSB. Selv om automatene går fra å være røde til blå, vil kundene få kjøpt de samme billettene som før — og snart til hele landets kollektivtilbud.

Jernbanereformen åpnet for at det kan komme flere togselskaper på Norges jernbaner. For at det skal være like enkelt for kunden, har Samferdselsdepartementet bestemt at billettsalg skal gå gjennom en statlig sentral — Entur. Det er viktig at utsalgssteder og automater ikke favoriserer et selskap foran et annet. Automatene og billettsalgene på stasjonene er dessuten modne for en oppgradering og tilrettelegging for fremtidens kollektivreisende. Derfor bretter vi opp ermene i sommer, og gleder oss til å ønske deg velkommen til nye, flotte billettsalg. Les om jobben som gjøres, og finn ut når din automat skifter farge under.

 

  • For Entur er det viktig å sikre at det er enkelt å reise kollektivt, uansett om man kjøper billett på automat eller med mobilen.
    – Johnny Welle, Adm. dir Entur

Les mer om omprofileringen

Landets fem betjente stasjoner

Stasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og på Oslo lufthavn bygges om for å tilrettelegge for fremtidens kollektivreisende:

Stasjonene har vært uendret siden 2006. Derfor vil billettsalgene på stasjonene gjennomgå en vesentlig modernisering og oppgradering i forbindelse med omprofileringen.

Dette betyr at gamle skranker der personellet stod bak disker i møte med kundene byttes ut. Mindre disker og nye digitale hjelpemidler som interaktiv reiseplanlegging på touchskjermer tilrettelegger for enklere og bedre kundedialog.

Våre salgs-og serviceverter på stasjonene vil nå hjelpe de reisende å finne frem i hele landets kollektivtilbud, ikke bare tog, slik at de kommer helt frem dit de skal.

Du vil finne de samme menneskene og den samme gode servicen på stasjonene.

I perioden med ombygging vil forstyrrelser og provisoriske løsninger forekomme på stasjonene. Tross dette, vil billettsalgene være åpne innenfor ordinære åpningstider, men med noe redusert kapasitet.

Entur beklager ulempene, men gleder oss til å ønske alle velkommen til nye, innbydene lokaler i høst.

Arbeidet som settes i gang er i stor grad nødvendig vedlikehold og vil ikke føre til høyere billettpriser.

Oppgraderingen av stasjonene koster om lag 4,5 millioner kroner, og finansieres gjennom avtale med togselskap.

Les mer om arbeidene på stasjonene:

Bergen

Trondheim

Oslo lufthavn

Stavanger

Oslo S

Landets 220 automater for togbilletter

Automater og validatorer plassert langs Norges jernbanestrekninger får ny folie og nødvendig vedlikehold.

Selv om Norge er i verdenstoppen på bruk av smarttelefon, blir fortsatt en stor del av togbillettene solgt gjennom automatene på landets togstasjoner.

Automatene ble satt ut i 2005 og har behov for vedlikehold og oppgraderinger både utvendig og innvendig.

I tillegg til at folie i NSB-profil byttes ut med Enturs farger, vil automatene få rustbehandling der det er nødvendig.

Til tross for nytt utseende vil man kunne kjøpe akkurat de samme billettene på automatene.

Innmaten, altså kjøpsløpet som vises på skjermen, skal på sikt også byttes ut, slik at man ikke bare skal kunne kjøpe billetter til tog, men til hele landets kollektivtilbud også.

Billett-validatorer skal også omprofileres. I prosessen vil vi også redistribuere parken. Ingen stasjoner som har validator vil miste tilbudet, men antall maskiner kan være ulikt etter arbeidet er ferdig.

Arbeidet koster omlag 2,5 millioner kroner og finansieres gjennom avtale med togselskap.

 

Se når automaten på din strekning skifter farge:

Sørlandsbanen

Nordlandsbanen

Dovrebanen

Bergensbanen

Rørosbanen

R10: Drammen – Lillehammer

R11: Skien – Eidsvoll

R20: Oslo S – Halden

R30: Oslo S – Gjøvik

L1: Lillestrøm – Spikkestad

L2: Stabekk – Ski

L3: Jaren – Oslo S

L12: Kongsberg – Eidsvoll

L13: Drammen – Dal

L14: Asker – Kongsvinger

L21: Stabekk – Moss

L22: Skøyen – Mysen

Pressemeldinger

Fil Filtype Last ned
PM om omprofilering med faktaark pdf Last ned
Trondheim S omprofileres pdf Last ned
Bergen stasjon omprofileres pdf Last ned