Oslo lufthavn

Byggestart: 20. august.

Ferdigstilt: Primo september.

Åpningsmarkering: TBA.

Fasiliteter: Sju billettautomater, to servicepunkter og interaktive skjermer.