Trondheim stasjon

Byggestart: 23. juli.

Ferdigstilt: Medio august.

Åpningsmarkering: 21. august.

Fasiliteter: Tre billettautomater, to servicepunkter og to interaktive skjermer.