Vårt samfunnsoppdrag

Entur leverer tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe reiser på tvers av alle kollektivselskaper i Norge.

Med våre løsninger skal kollektivdata alltid være oppdatert og samlet.

Vi gjør disse dataene offentlig tilgjengelig til kollektivaktører og andre som vil bruke reisedata i sine tjenester. Vårt samfunnsoppdrag berører både de reisende og kollektivsektoren.

Entur er 100% eid av Samferdselsdepartementet, og vi får vårt oppdrag fra eier og fra Jernbanedirektoratet. Entur jobber i tett dialog med kollektivtrafikkselskap og jernbaneoperatører i Norge.

For de reisende:

 • Planlegg hele reisen fra ett sted uansett hvor du skal [showhide type=”1″ more_text=””less_text=””]
  For de reisende tilbyr Entur tilbyr en nasjonal reiseplanlegger, der man får oppdaterte reiseforslag for alle kollektivreiser i Norge. Denne løsningen er gratis å bruke og konkurransenøytral.
  [/showhide]
 • Én billett til hele reisen på tvers av selskaper [showhide type=”2″ more_text=””less_text=””]
  Uansett om reisen består av flere delstrekninger, vil Entur gjøre det mulig å kjøpe billetter til hele reisen med ett tastetrykk. Dette skal gjelde selv om man må bytte mellom tog og buss, eller reise på tvers av fylkesgrenser.
  [/showhide]
 • Kollektivdata til alle mulighetene er mange [showhide type=”3″ more_text=””less_text=””]
  I fremtiden vil flere og flere tilby reiseinformasjon som en del av sine tjenester. For eksempel samarbeider vi i dag med Obos, som benytter våre tjenester til å enkelt vise hvordan man reiser kollektivt til visning.
  [/showhide]

For jernbanen:

 • Jernbanens billettsystemer samlet på ett sted [showhide type=”4″ more_text=””less_text=””]
  Jernbanereformen kan føre til at vi får flere togselskaper på norske skinner. Entur har fått oppgaven med å forvalter salg og distribusjon av billetter på vegne av alle jernbaneselskapene.
  Entur har også ansvar for salg av utenlandsbilletter, og forvalter personalbillettordningen på vegne av Jernbanedirektoratet.
  [/showhide]
 • Kundesenter og betjente stasjoner service i verdensklasse [showhide type=”5″ more_text=””less_text=””]
  Vi driver jernbanens kundesentre, og har salgs- og servicefunksjonene for de betjente togstasjonene i Norge. Som en kunnskapsrik og profesjonell partner skal Entur sikre at togselskapene får solgt sine billetter og ytet kundeservice til sine reisende på en god og effektiv måte.
  [/showhide]

For hele kollektiv-Norge:

 • Rutedata for all kollektivtrafikk vi samler og deler [showhide type=”6″ more_text=””less_text=””]
  Entur henter inn og tilgjengeliggjør rute- og reisedata for all kollektivtrafikk i Norge. Dette deles gratis videre til alle aktører som ønsker å tilby reiseinformasjon som en del av sine tjenester. Dette omfatter ikke bare kollektivbransjen. Vi er overbevist om at informasjon om kollektivtrafikk er nyttig for mange som lager digitale tjenester også utenfor kollektivbransjen.
  [/showhide]
 • Enklere med én billett sømløse reiser på tvers av selskaper [showhide type=”7″ more_text=””less_text=””]
  I tillegg til å legge til rette for enkelt billettkjøp, jobber Entur for å utvide samarbeidet på tvers av kollektivselskaper. Entur har et kompetent fagmiljø med tett kontakt til Samferdselsdepartementet. Vi tror at økt samarbeid mellom kollektivselskapene gjør det enklere for enda flere å reise kollektivt.
  [/showhide]

Som en samfunnsaktør:

 • Et samlet kollektiv-Norge gir muligheter for store og små [showhide type=”8″ more_text=””less_text=””]
  Vi gjør reisedata standardiserte og enkelt integrerbare. Dette er kostnadseffektivt for samfunnet, og åpner opp nye bruksområder for kollektivinformasjon. Når Entur samler og formidler kollektivdata på ett sted, kan selv små kollektivselskaper nå ut med sin ruteinformasjon til reisende fra hele landet.
  [/showhide]
 • Kontakt med myndighetene en sterk kompetansepartner [showhide type=”9″ more_text=””less_text=””]
  Entur skal dele sin kompetanse med offentlige instanser. Dette inkluderer blant annet takst- og kundedefinisjoner og forretningsregelverk som ligger til grunn for kollektivtilbudet.[/showhide]